Aktualności

Moduł aktualności (informator) działa w trybie publicznym, co oznacza, że jest widoczny nie tylko dla użytkowników aplikacji, ale dla każdego użytkownika Internetu, który wejdzie na stronę aplikacji. Moduł agreguje informacje z wszystkich wybranych kanałów informacji w JST. Administrator odpowiadający za publikację treści może w panelu obsługi dodawać dowolne posty informacyjne w znanej z mediów społecznościowych formie wyświetlania (przesuwana ściana informacji). Administrator może publikować komunikaty, informacje urzędowe, skróty tekstów z lokalnych portali czy gazet.

Możliwe jest również agregowanie postów z mediów społecznościowych samorządowców lub fanpage instytucji lokalnych. Wyniki zebrane informacje użytkownicy mogą udostępniać w mediach społecznościowych. Moduł wysyła automatycznie do wszystkich użytkowników raz w tygodniu e-mail z cotygodniowym podsumowaniem aktywności informacyjnych w aplikacji. Użytkownicy mogą włączyć powiadomienia push/email lub SMS związane z publikacją nowych informacji. Administratorzy mogą również wykupić dodatkową opcję do modułu aktualności dotyczącą zlecenia profesjonalnej obsługi redakcyjnej JST.

Usługa jest dodatkowo płatna wg cennika licencji i obejmuje agregację wszystkich informacji, ze wszystkich wskazanych przez administratora kanałów informacji celem publikowania ich w aplikacji. Agregację prowadzi doświadczona redakcja obsługująca aplikację typu smart gmina i smart city.