Alarmy Smogowe

Umożliwia podłączenie czujników smogowych rozlokowanych w JST i automatyczne powiadomienie o przekroczeniu norm. W ten sposób możliwe będzie generowanie smogowego raportu dziennego oraz automatycznego ostrzeżenia SMS do mieszkańców z danego obszaru na mapie google w aplikacji.

Zawiera informacje o aktualnych rekomendacjach dotyczących aktywności na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia. W przypadku występowania lub prognozowania podwyższonych stężeń dobowych zanieczyszczeń, użytkownicy otrzymają automatyczne powiadomienia z informacją o zalecanych w takich sytuacjach działaniach.