Ankieta

Moduł ankiet umożliwia organizowanie przez administratora sondaży w modelu wielu pytań i wielu odpowiedzi. W ankiecie może być umieszczona seria pytań. Na pytania możliwe jest oddanie kilku odpowiedzi. Pytania projektuje w panelu obsługi administrator.

Ankieta może być anonimowa lub imienna. Ankieta może dotyczyć wyboru zdjęć i obrazów. Zaproszenie do ankiety jest automatycznie wysyłane do wszystkich użytkowników aplikacji (za pomocą SMS, e-mail lub powiadomienia). Administrator może również filtrować grupy docelowe, które zaprasza do ankiety np. tylko mieszkańcy, grupy ze względu na wiek lub inaczej filtrowane.

Wyniki ankiet są publikowane w module aktualności aplikacji. Wyniki ankiet użytkownicy mogą udostępniać w mediach społecznościowych. Wszystkie wyniki ankiet są dołączane do cotygodniowego e-maila z podsumowaniem aktywności w aplikacji.