Budżet obywatelski

Umożliwia przeprowadzenie całego procesu zgłaszania projektów, prezentacji projektów, konsultacji społecznych, głosowania oraz skutecznej kampanii promującej Budżet Obywatelski, skierowanej bezpośrednio do mieszkańców.


Umożliwia ustawienie parametrów osób głosujących ze względu na wiek, zamieszkanie, adres itp., zgodnie z uchwałami podjętymi w sprawie organizacji Budżetu Obywatelskiego w danej JST.
Wynik głosowania jest znany natychmiast.


Umożliwia ustawienie parametrów potwierdzenia kodem SMS jako obligatoryjnego dla głosowania w Budżecie Obywatelskim.
Umożliwia uwierzytelnienie z wykorzystaniem open banking (potwierdzenie adresu, wieku, PESEL przez system bankowy).
Możliwe będzie zeskanowanie elektronicznej warstwy chip w dowodzie osobistym i potwierdzenie danych głosującego.