e-PARKINGI

Umożliwia prowadzenie samochodu w zintegrowanej w aplikacją mapie google oraz rozliczenia postoju lub wjazdu na parking telefonem z punktów prepaid opłaconych wcześniej.

Po zatrzymaniu się na parkingu użytkownik klika przycisk postój, a po powrocie do samochodu klika odjazd. Aplikacja automatycznie rozlicza cyfrowe punkty zakupione za złotówki. Rola parkingowych w tym przypadku ogranicza się do sprawdzenia czy dana rejestracja samochodu jest aktualnie w systemie oznaczona jako “parkująca” i nalicza się automatyczna opłata.

Parkingowy sprawdza to wpisując nr rejestracyjny pojazdu do swojego elektronicznego urządzenia kontrolującego lub sprawdza mapę zajętości, w której opłacone samochody w czasie rzeczywistym “świecą” na zielono.