Info Energia

Zawiera informacje od operatorów energetycznych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu, które są następnie przetwarzane na zasięg wyłączeń na mapie miasta. Użytkownicy zamieszkujący w obrębie zasięgu wyłączenia są powiadamiani SMS o dacie wyłączenia, planowanych godzinach wyłączenia.

W przypadku wystąpienia awarii, użytkownicy otrzymają SMS z dodatkową informację o planowanym czasie naprawy.