„Moduł wywozik”

Umożliwia weryfikację terminów odbiorów odpadów selektywnych czy wielkogabarytowych.

Umożliwia ustawienie powiadomienia o zbliżającym się wywozie śmieci wysyłanego przez SMS lub powiadomienie w aplikacji