Posadź drzewo

Mapa dostępnych terenów miejskich, gdzie JST ma możliwość posadzenia drzewa. Mieszkańcy mogą wskazywać takie miejsca znacznikiem np. wykonując zdjęcie w terenie z lokalizacją GPS, które automatycznie naniesie się na mapę sadzenia drzew.