Postulat

Moduł dodaj postulat. Użytkownicy aplikacji mają możliwość opublikowania postulatu i rozesłania go do wszystkich użytkowników aplikacji celem zbiórki poparcia w formie elektronicznego popisu dla konkretnego projektu lub pomysłu.

Publikacja postulatu wyzwala powiadomienie użytkowników aplikacji za pomocą email/SMS lub powiadomienia. Postulat musi spełniać wymogi regulaminu aplikacji, a postulaty mogą zgłaszać jedynie mieszkańcy, którzy zweryfikowali na minimalnym poziomie autoryzacji kodu SMS. Użytkownik tworzący postulat może ustawić czas trwania zbiórki podpisów.

Wszystkie podpisy pod postulatami są imienne i publicznie dostępne. Zbiórkę podpisów pod postulatami można udostępniać w mediach społecznościowych. Wszystkie wyniki zbiórki podpisów pod postulatami są dołączane do cotygodniowego e-maila z podsumowaniem aktywności w aplikacji.