Powiadomienia SMS

Umożliwia mieszkańcom ustawienie powiadomień SMS w aplikacji oprócz bezpłatnych powiadomień e-mail i powiadomień “typu push”.
System umożliwia JST wysyłanie powiadomień SMS bezpośrednio do mieszkańca, ale również obsługę powiadomień SMS w pozostałych modułach opisanych niżej.