Rejestracja i uwierzytelnienie

Moduł rejestracji profilu i uwierzytelnienia umożliwia dostęp Użytkownikowi do aplikacji poprzez założenie profilu i uwierzytelnione za pośrednictwem wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub poprzez zalogowanie za pośrednictwem portalu Facebook.

Moduł wymaga oświadczenia czy dana osoba zamieszkuje na terenie administrowanym przez JST. Możliwe jest również założenie profilu dla osoby, która nie zamieszkuje JST, wtedy nie potwierdza oświadczenia o zamieszkaniu.

Algorytmy aplikacji mogą dokonać sprawdzenia oświadczenia o zamieszkaniu w trakcie korzystania z aplikacji za pomocą statystyk geolokalizacji lub uwierzytelnienia przez bank, skan warstwy dowodu osobistego lub wizytę użytkownika celem autoryzacji profilu w urzędzie.