Sondaż

Moduł sondaż umożliwia organizowanie przez administratora aplikacji sondaży w formie konsultacji społecznych. W sondażu można zadać pytanie i oczekiwać odpowiedzi w formie TAK/NIE/NIE WIEM.

W sondażu można wykorzystać również głosowanie w formie zdjęć (wybór zdjęcia). Sondaż może być anonimowy lub imienny. Zaproszenie do sondażu jest automatycznie wysyłane do wszystkich użytkowników aplikacji (za pomocą SMS, e-mail lub powiadomienia).

Administrator może również filtrować grupy docelowe, które zaprasza do sondażu np. tylko mieszkańcy, grupy ze względu na wiek lub inaczej filtrowane. Wyniki sondaży są publikowane w module aktualności aplikacji. Wyniki sondaży użytkownicy mogą udostępniać w mediach społecznościowych. Wszystkie wyniki sondaży są dołączane do cotygodniowego e-maila z podsumowaniem aktywności w aplikacji.