Strefy ruchu i parkowania

Umożliwia naniesienie na mapę stref ruchu lub parkowania (jeśli takie są planowane) i ostrzega kierującego o wjechaniu np. w strefę zakazaną dla ruchu pojazdów bez stosownej zgody lub strefę opłat dodatkowych np. ścisłe centrum miasta.

Mapa z wszystkimi parkingami w mieście z podziałem na płatne i bezpłatne miejsca oraz aktualną ceną za parkowanie. Możliwość zintegrowania rozliczeń za parkingi miejskie i prywatne w ramach jednego systemu płatności. Parkingi płatne i bezpłatne są na mapie oznaczone kolorami.